Text/HTML

Minimize
Data I/O Corporation

Data I/O GmbH Employees

Minimize
   

Helmut Pflaum
Managing Director
Fon: +49 (0)89 85858-20+49 (0)89 85858-20

   

Jürgen Brüßler
Service Manager Worldwide
Fon: +49 (0)89 85858-31+49 (0)89 85858-31


          

           

Inke Geipel
Financial Controller
Fon: +49 (0)89 85858-11+49 (0)89 85858-11


Karin Lautenschlager
MarCom Manager Europe
Fon: +49 (0)89 85858-51+49 (0)89 85858-51

   

Stephan Demianiw
Sales Manager Europe
Fon: +49 (0)89 85858-25+49 (0)89 85858-25

   

Rainer Hörnlein
Customer and Channel Support
Fon: +49 (0)89 85858-32+49 (0)89 85858-32

   

Josef Hartmann
FAE and Support Engineer
Fon: +49 (0)89 85858-38+49 (0)89 85858-38

   

Kirsten Gellesch
Accounting
Fon: +49 (0)89 85858-27+49 (0)89 85858-27

   

Andrea Ries
Order Administration
Fon: +49 (0)89 85858-41+49 (0)89 85858-41

   

Andreas Mader
Application Engineer
Fon: +49 (0)89 85858-36+49 (0)89 85858-36

   

Thomas Jürgens
Field Service Engineer
Fon: +49 (0)2385 936980+49 (0)2385 936980

Roland Schuler
Application Engineer
Fon: +49 (0)7522 7075292+49 (0)7522 7075292

   

Stefan Konrad
Device Support/SW Development
Fon: +49 (0)7522 77196